GIỚI THIỆU MÔ HÌNH BÁNH XE HIGHSCOPE

   Bánh xe HighScope (Wheel of Highscope) là nét đặc trưng về chương trình Highscope. Wheel of Highscope được cấu thành bởi 5 yếu tố: Học tập chủ động (Active learning), Đánh giá (Assessment), Tương tác giữa người lớn trẻ nhỏ (Adult-Child Interaction), Môi trường học tập (Learning Environ- ment), Chuỗi hoạt động hàng ngày (Daily Routine).

   

Click vào ảnh để xem chi tiết về Mô hình của phương pháp dạy HighScope

CHỦ ĐỘNG THAM GIA HỌC TẬP

   Phương pháp giáo dục Highscope được phát triển dựa trên niềm tin rằng trẻ xây dựng và tạo nên những hiểu biết của chính trẻ về thế giới. Điều đó có nghĩa trẻ phải là người học chủ động, khám quá sự vật thông qua những va chạm thực tiễn, trực tiếp. Trẻ học tốt nhất khi được theo đuổi sở thích riêng của mình đồng thời nhận được sự ủng hộ chủ động và thử thách từ người lớn. Phương pháp học tập tham gia chủ động (Active Participatory Learning) được đặt ở tâm điểm của “bánh xe” HighScope nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong mọi khía cạnh của chương trình HighScope.

TƯƠNG TÁC GIỮA NGƯỜI LỚN-TRẺ NHỎ

   Trong chương trình HighScope, cùng điều khiển (shared control) là trọng tâm của việc tương tác giữa người lớn và trẻ. Trẻ có quyền ra quyết định trong phạm vi trẻ con như chơi ở đâu, chơi thế nào, chơi cái gì và chơi với ai. Người lớn chịu trách nhiệm về những quyết định trong phạm vi người lớn, bao gồm tạo ra chuỗi hoạt động mỗi ngày, sắp xếp và trang bị dụng cụ cho lớp học, giữ cho trẻ được an toàn cả thể chất và tinh thần. Trong môi trường lớp học High Scope, người lớn và trẻ em là cộng sự của nhau trong suốt ngày học. Tại gia đình, phụ huynh cũng cần trở thành một cộng sự đáng tin cậy của trẻ nhỏ.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

   Môi trường thúc đẩy học tập chủ động đòi hỏi sự sắp xếp kỹ càng và sâu sắc. Không giống một số chương trình khác ở đó giáo viên lên kế hoạch và chọn những vật liệu cụ thể cho trẻ dùng mỗi ngày. Ở chương trình HighScope, trẻ sẽ là người quyết định mình cần dùng vật liệu gì cho giờ làm việc của mình. Vì thế, gíao viên luôn phải để tâm đến những sắp xếp trong phòng, những loại dụng cụ cung cấp cho trẻ, và nơi chứa những dụng cụ đó để có thể giúp trẻ theo đuổi ý tưởng của mình và kiến tạo những kinh nghiệm học tập cho riêng mình.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY

   Chuỗi hoạt động hàng ngày Daily Routine mang đến sự nhất quán và giúp cả giáo viên và trẻ nhỏ cảm thấy không bị thúc ép hoặc buồn chán khi tiến hành những hoạt động của mình. Các phần trong ngày bao gồm thời gian để trẻ lên kế hoạch, tiến hành kế hoạch, xem lại kế hoạch và đối chiếu với hành động của mình, và tham gia vào những hoạt động theo nhóm lớn và nhóm nhỏ. Thời khoá biểu này giống nhau mỗi ngày và mỗi hoạt động được định một thời gian cụ thể. Sự thường xuyên này cho trẻ cảm giác có thể tự điều khiển và giúp trẻ có thể hành động một cách độc lập.

SỰ ĐÁNH GIÁ

   Việc quan sát và ghi chú của giáo viên là rất quan trọng trong phương pháp HighScope. Ở lớp học theo mô hình HighScope, giáo viên ghi chú mỗi ngày dựa trên sự quan sát trẻ. Những ghi chú này giúp giáo viên nhìn nhận trẻ và lớp học một cách khách quan.
Chúng cũng giúp trả lời những câu hỏi sau:

  • - Sở thích của trẻ là gì?
  • - Trẻ đang học cái gì?
  • - Những mảng học tập nào gần đây chúng ta đang hỗ trợ trẻ?
  • - Có mảng học tập nào bị bỏ qua hoặc không hỗ trợ hay không?
  • - Cần thêm những vật dụng và hoạt động gì?