GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HIGHSCOPE

   Quỹ Nghiên cứu Giáo dục High Scope (The HighScope Educational Research Foundation) là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, được thành lập năm 1970, có trụ sở tại Ypsilanti, Michigan, Hoa Kì.

   Tôn chỉ của Quỹ là nhằm thúc đẩy sự phát triển của trẻ em trên toàn thế giới và hỗ trợ các nhà sư phạm cũng như các bậc phụ huynh trong việc giáo dục trẻ em. Theo nhà sáng lập Quỹ, Ngài David Weikart, từ “High” để biểu thị mức độ khát vọng và từ “Scope” để mô tả bề rộng của tầm nhìn mà Quỹ sẽ luôn phấn đấu kiên trì để đạt được.

   Phương pháp giáo dục High Scope đáp ứng những yêu cầu của Hiệp hội Quốc Gia về Giáo dục Trẻ nhỏ (the National Association for the Education of Young Children, viết tắt là NAEYC) của Hoa Kì. Đối với từng lĩnh vực nội dung cụ thể trong toàn bộ chương trình, High Scope cũng đảm bảo các tiêu chuẩn của các cơ quan chuyên môn liên quan của Hoa Kì như The International Reading Association (IRA), the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM).

   Bánh xe HighScope (Wheel of Highscope) là nét đặc trưng về chương trình Highscope. Wheel of Highscope được cấu thành bởi 5 yếu tố: Học tập chủ động (Active learning), Đánh giá (Assessment), Tương tác giữa người lớn trẻ nhỏ (Adult-Child Interaction), Môi trường học tập (Learning Environ- ment), Chuỗi hoạt động hàng ngày (Daily Routine). Xem thêm Giới thiệu mô hình Bánh xe HighScope
   

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HIGHSCOPE CUNG CẤP CHO TRẺ EM:

  • Một thói quen hàng ngày linh hoạt và phù hợp đảm bảo cho trẻ em và cả người lớn thực hiện các hoạt động trong cuộc sống
  • Các cơ hội để lựa chọn, lập kế hoạch, tiến hành và thể hiện trong các hoạt động hàng ngày.
  • Các cơ hội cho trẻ em cùng tham gia vào một quá trình học tập tích cực.
  • Người lớn coi trọng, đánh giá cao trẻ em đồng thời cung cấp cho trẻ em một môi trường học tập sáng tạo và hiệu quả.
  • Bên cạnh đó, việc sử dụng giáo trình HighScope đã mang lại những hiệu quả tích cực đối với các trẻ tham gia vào chương trình HighScope.
  • Trẻ em học về các mối quan hệ xã hội, về thế giới xung quanh, toán học, khoa học, công nghệ, lý luận và ngôn ngữ.
  • Trẻ em phát triển thái độ tích cực đối với bản thân, đối với mọi người và và đối với việc học tập trong tương lai.
  • Trong chương trình giáo dục mầm non theo phương pháp của HighScope, nội dụng đào tạo tập trung vào 7 lĩnh vực nội dung căn cứ vào khung chương trình đã được Hội đồng giáo dục quốc gia Hoa Kỳ thông qua. Đó là: Phát triển cảm xúc và quan hệ xã hội; Phát triển thể chất và sức khỏe; Ngôn ngữ (Song ngữ Việt Nam và English), văn học và kỹ năng giao tiếp; Toán học; Các môn nghệ thuật sáng tạo; Khoa học và công nghệ; Xã hội.